VÅRA BEHANDLINGAR SOM FRISKVÅRD

"Är våra behandlingar friskvårdberättigade?"


"JA - Cryokammaren, Insculpt och den Personligt Träningen uppfyller skatteverkets alla krav för att gå som friskvård."


"Det är abetsgivaren som bestämmer vilka aktiviteter de ger friskvårdsbidrag för"

Fler frågor och svar om friskvårdsbidraget

Läs här mer frågor och svar från skatteverket om friskvårdsbidraget 

Cryokammaren

Helkropps cryoterapi är en köldterapi som ger flertal positiva hälsoeffekter och bidrar till en starkare och friskare kropp. 

Cryokamamren uppfyller alla krav som skatteverket har för att behandlingen ska gå som friskvård och vara berättigat för frsikvårdsbidrag. Det är en helkropps köldbehandling som uppfyller samma effekter som ett kallbad på ca 20 min. 

Insculpt

Insculpt-behandlingen stimulerar nerver och muskler och har en stärkande och avslappnade effekt samt förbättrar återhämtningen och ger en friskare kroppen. 

Insculpt uppfyller alla krav som skatteverket har för att behandlingen ska gå som friskvård och vara berättigat för frsikvårdsbidrag. Insculpt likt träning stimulerar och stärker nerverna och musklerna, samt rekryterar krafitg muskelgrupper till en friskare kropp. Insculpt utgör en fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, syreupptagningsförmåga eller kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. Insculpt-behandling har även en avslappande effket  som förbättar återhämtningen likt en djupgående massage. 

Personlig Träning

Personlig Träning för att styrka kroppen fysik och mentalt med motion och för att hålla kroppen frisk på sikt.

Personlig Träning uppfyller alla krav som skatteverket har för att behandlingen ska gå som friskvård och vara berättigat för frsikvårdsbidrag. Personlig träning hos oss utförs av Lic Personlig Tränare som har lång erfarenhet av träning. Det är en individuellt anpassad träning, motion för optimera resultatet. Träningne utgör en fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, syreupptagningsförmåga eller kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning

Frågor och svar från

Skatteverkets hemsida 


Vissa reglerna i korthet från Skatteverket


  • Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån den praxis och lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas samma villkor.
  • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. 
  • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning.
  • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Du kan få maximalt 5 000 kronor per år.
  • För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

VIlka aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget?

När kan friskvårdsbidrag inte betalas ut?

Hur stort friskvårdsbidrag kan arbetsgivaren erbjuda?

Finns det någon lista över godkända aktiviteter?

Ta hand om dig själv, lev ett friskare liv med bättre kvalite

Våra behandlingar optimerar din hälsa

Cryokammaren och Insculpt har på senaste åren blivt väldigt populära för att optimera din hälsa tillsammans med träning och sunt levende. 

Vi försöker hela tiden uppdatera oss om det senaste inom biohacking

Det dyker hela tiden upp ny teknik och nya behandlingar inom hälsa, friskvård, fitness och vård inom biohacking-sfären. VI på Bio Logic försöker hela tiden uppdatera oss om det nyaste och utvärderar teknik och behandlingarna för att kunna erbjuda våra kunder det bästa.  

Boka behandling och besök vår klink eller vårt gym!