Information från Skatteverkets hemsida

VIlka aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget?


Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.


För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.


Arbetsgivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter


Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om hen vill erbjuda sina anställda personalvårdsförmåner i form av motion eller annan friskvård, och om det ska ske genom naturaförmån eller genom friskvårdsbidrag.

Det är också upp till arbetsgivaren att bestämma vilka aktiviteter, inom ramarna för lagstiftning och praxis, som hen vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet.

Arbetsgivaren ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda och att aktivitetens friskvårdsinslag tydligt framgår av underlaget.


Vilka aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget?


Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och av enklare slag.


Kostnader för aktiviteter som innehåller inslag av motion kan skattefritt ersättas genom friskvårdsbidrag. Även olika typer av kurser kan ersättas genom friskvårdsbidraget om de innehåller inslag av motion.

Utöver aktiviteter med motionsinslag omfattar skattefriheten även viss annan friskvård som inte innebär motion. Det kan vara olika typer av behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet (till exempel massage, akupunktur och örtbad) men även tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster (till exempel balansträning).

Skattefriheten omfattar också behandlingar som är bra för viktnedgång eller rökavvänjning samt profylaxkurs för blivande föräldrar.

Information om vad som gäller för appar och webbtjänster finns under rubriken Vad gäller för appar och webbtjänster.

Hur stort friskvårdsbidrag kan arbetsgivaren erbjuda?


Din arbetsgivare kan erbjuda dig ett friskvårdsbidrag, ett angivet belopp som du utifrån eget val kan använda till motions- och friskvårdsaktiviteter. Det är arbetsgivaren som bestämmer om ni erbjuds ett friskvårdsbidrag och bidragets storlek. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste alla i personalen få samma belopp och samma villkor.


Friskvårdsbidraget måste också vara av mindre värde. Det innebär maximalt 5 000 kronor per år. Betalar arbetsgivaren ut mer än 5 000 kronor får du betala skatt på hela friskvårdsbidraget.


Om du använder friskvårdsbidraget till en aktivitet som inte innehåller inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten inte kosta mer än 1 000 kronor per tillfälle. Kostnaden för aktiviteten är då inte av mindre värde. Ersätter arbetsgivaren dig för en sådan aktivitet är det en skattepliktig förmån.


För aktiviteter som har inslag av motion kan kostnaden överstiga 1 000 kronor per tillfälle och fortfarande vara av mindre värde. Du kan till exempel använda friskvårdsbidraget för att betala startavgiften i ett motionslopp även om startavgiften är mer än 1 000 kronor.

Arbetsgivaren betalar ut friskvårdsbidraget till dig i efterhand mot ett kvitto, och du ska ha betalat för aktiviteten under inkomståret. På grund av lönerutiner finns undantag kring årsskiftet.

När kan friskvårdsbidrag inte betalas ut?


Det är bara kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri, till exempel gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter eller liftkort.


  • Du kan inte använda friskvårdsbidraget för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar, licenser, körkort, diplom och liknande.
  • Du kan inte använda friskvårdsbidraget för att köpa eller hyra utrustning. Däremot kan du använda friskvårdsbidraget för att bekosta aktiviteten inklusive utrustning om det ingår utrustning i själva aktiviteten, exempelvis bowling där bowlingklotet ingår. Om utrustningen däremot hyrs separat i samband med att du betalar för en aktivitet kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta själva aktiviteten.
  • Behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård omfattas inte av reglerna för skattefri friskvård. Med hälsovård och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Med skönhetsvård menas behandlingar med ett i huvudsak kosmetiskt syfte.

Finns det någon lista över godkända aktiviteter?


Skatteverket publicerar inte längre någon lista över godkända friskvårdsaktiviteter. Det beror på att listan gick att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter. Att exempellistan tagits bort innebär inte att reglerna har ändrats.

Många arbetsgivare ger sina anställda upp till 5000kr i friskvårdsbidrag. Har du kollat med din arbetsgivare?